Aktuálně

Zemní práce včetně demolic

v Služby Uveřejněno 05. červen, 2012

Zemní práce malými středními i velkými bagry a stroji, příprava území, zakládání staveb, kanalizace, příprava základů a desek domů, demolice starých objektů staveb, včetně recyklace stavebních sutí, mobilní drcení, sutin a betonů.