Likvidace odpadů

Likvidace a odstranění odpadů „O" i „N" včetně evidence, možnost recyklace stavebních i druhotných odpadů.